Program warsztatów podczas II Kongresu KIF

 • Dzień 1 - 30.11.2022 r. (środa)

  Warsztaty poranne

 • Plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping) jest wpisane do rejestru kodów medycznych pod numerem ICD – 9: 93.3812. Ta procedura może być wykorzystywana na oddziałach rehabilitacji neurologicznej jako wspomaganie terapii funkcjonalnej u pacjentów po uszkodzeniu CUN. Celem warsztatu jest przedstawienie możliwości wykorzystania Kinesiology Tapingu (plastrowania dynamicznego) u pacjentów z uszkodzeniem CUN: po udarze, SM i chorobie Parkinsona jako terapii wspomagającej usprawnianie funkcjonalne. Ocenie poddawano pacjentów po udarze mózgu, ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona, którzy mieli wzmożone napięcie mięśniowe kończyn górnych i dolnych. Zastosowano aplikacje funkcjonalne i korekcyjne KT w celu wspomagania usprawniania funkcjonalnego wg koncepcji Bobath i PNF. Zastosowanie aplikacji Kinesiology Taping w połączeniu z przygotowaniem strukturalnym – mobilizacje tkanek miękkich - wspomaga terapię funkcjonalną. Widocznym efektem plastrowania dynamicznego jest zmniejszenie nadwrażliwości sensorycznej w kończynach ze wzmożonym napięciem mięśniowym.

 • Podczas warsztatu zostaną omówione zagadnienia dotyczące zespołu ciasnoty podbarkowej. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z etiopatogenezą, diagnostyką funkcjonalną, leczeniem przeciwzapalnym, zachowawczą dekompresją przestrzeni podbarkowej, zaburzeniami somatognozji, reedukacją nerwowo-mięśniową (rytm łopatkowo-ramienny) oraz profilaktyką.

 • Czy efekty Terapii Visceralnej są tak spektakularne jak je opisują? Czy i kiedy można wkomponować leczenie w tej koncepcji w terapię układu ruchu ? Na warsztacie zostaną zaprezentowaneelementy badania palpacyjnego brzucha ich aspekt kliniczny i możliwości terapeutyczne w wybranych zaburzeniach funkcjonalnych narządu ruchu.Omówione zostaną podstawowe testy neurofunkcjonalne i sposoby ich klinicznej weryfikacji wskazujące na możliwe zaburzenia trzewne. Zostanie poruszony także tematstrategi konstruowania terapii pacjenta z wykorzystaniem wybranych technik.

 • Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi fizjoterapeutów na możliwości stymulacji prawidłowych funkcji wzrokowych za pomocą technik ukierunkowanych na struktury nerwowo – mięśniowo – powięziowe. Ze względu na odmienną specyfikę zostaną zaprezentowane metody diagnostyczno –terapeutyczne usprawniające widzenie odnoszące się zarówno do dzieci jak i osób dorosłych. Proste i dostępne dla każdego fizjoterapeuty testy diagnostyczne powinny stać się rutynową procedurą stosowaną w pracy z pacjentami z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, w rehabilitacji neurologicznej, u dzieci i młodzieży z wadami postawy. Skomplikowana budowa i funkcja narządu wzroku i umiejętności widzenia wymusza jednocześnie znajomość szczególnych zasad odnoszących się do funkcjonowania tego narządu zmysłu i jego usprawniania.

 • Zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty, zespół kanału nadgarstka klasyfikowane wg ICD 10 – to tylko niektóre przykłady diagnoz lekarskich spotykanych przez fizjoterapeutów w obrębie kończyny górnej. Lekarska ocena stanu chorobowego zakłada podejście etiologiczne, a duże znaczenie przy jego określaniu mają wyniki badań dodatkowych. W przypadku narządu ruchu są to badania obrazowe. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD) uzupełniają się wzajemnie. Każdy objaw w kończynie górnej, zaburzenie mechaniki danej części ciała oraz funkcji z tą częścią związanych może (ale nie musi) pochodzić od kręgosłupa szyjnego. To z kolei nakłada konieczność przeprowadzenia procesu diagnostyki różnicowej typowej dla fizjoterapeuty, istotnie różniącej się od diagnostyki lekarskiej. Do tego jest potrzebne odpowiednie narzędzie kliniczne. Jednym z takich, jest system Mechanicznego Diagnozowania i Terapii popularnie nazywany metodą McKenziego. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają w praktyce algorytm kwalifikowania pacjenta do leczenia ruchem, zasady doboru właściwego ruchu terapeutycznego, zbiorą dane wyjściowe przed i po próbnym leczeniu, wreszcie, ocenią efekty testu powtarzanymi ruchami.

 • Ból barku jest częstą dolegliwością spotykaną w praktyce fizjoterapeutycznej. Aby działać terapeutycznie należy rozpoznać wzorzec kliniczny oraz zaangażowane struktury anatomiczne. Stosowanie celowanych technik terapeutycznych potwierdzonych badaniami naukowymi podnosi skuteczność terapii manualnej. Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać wzorzec kliniczny oraz jak skutecznie pracować w przypadku wzorca neurogennego.

 • W trakcie warsztatu przedstawiony zostanie wzorzec kliniczny pacjenta z kręgozmykiem, dzięki czemu uczestnicy będą mogli zaplanować terapię w poszczególnych rodzajach kręgozmyków lędźwiowych. Szczególnej uwadze poddana będzie możliwość pracy na obwodowym układzie nerwowym. Pomimo ogromnych możliwości adaptacyjnych nerwów obwodowych kończyny dolnej, neuromobilizacje mogą być skutecznym narzędziem w walce z bólem neurogennym wynikającym z restrykcji mobilności układu nerwowego spotykanych u pacjentów z kręgozmykiem lędźwiowym.

 • Ból przeciążeniowy kolana jest jedną z częstszych przyczyn zgłoszeń na rehabilitację, a pomimo tego obserwuje się nawrotowość i stany chroniczne w tej grupie pacjentów. Podczas warsztatu spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak się dzieje. Punktem wyjściowym do dyskusji będzie zaprezentowany model badania i strategie leczenia w oparciu o wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i opisywania ich w dokumentacji medycznej.

 • Główne założenia warsztatu: Holistyczne spojrzenie na pacjenta, warsztat praktyczny przydatny dla wszystkich terapeutów wieku rozwojowego, pokazanie zależności testów kinezjologicznych w odniesieniu do doboru narzędzi terapeutycznych wykorzystywanych u pacjenta. Analiza kinezjologiczna postawy i biomechaniki dziecka na podstawie testów kinezjologicznych warunkuje określenie problemu głównego, prawidłowy dobór terapii oraz pozwala na obiektywną ocenę postępów terapii. Testy kinezjologiczne w fizjoterapii to praktyczne podejście do problemu pacjenta z nastawieniem na problem terapeutyczny. Warsztat ma na celu pokazanie praktycznego zastosowania testów kinezjologicznych w odniesieniu do prawidłowego rozwoju dziecka w kierunku prawidłowego planowania terapii .

 • Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia (TMD – temporomandibular disorders) są główną przyczyną bólu twarzoczaszki. Protokół diagnostyczny składa się z: charakterystycznego wywiadu oraz badania funkcjonalnego i manualnego, które są nierozłącznym elementem procesu diagnostycznego. Charakterystyczne objawy zgłaszane w wywiadzie najczęściej dotyczą bólu okolicy stawów skroniowo-żuchwowych, bólów głowy (skroniowych czy potylicznych), bólu i sztywności mięśni żucia, bruksizmu, trzasków czy krepitacji, blokowania stawów w zamknięciu (closed lock) lub otwarciu (open lock), ograniczenia ruchomości otwierania czy też asymetrię toru ruchu żuchwy. Celem warsztatu będzie prezentacja oraz nauka praktycznego wykonania protokołu diagnostycznego układu stomatognatycznego.

 • Ból pleców to jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych dzisiejszego społeczeństwa. Dolegliwości często dotykają ludzi młodych, przez co boją się oni wrócić do aktywności fizycznej. Za pomocą treningu siłowego możemy pokazać, że kręgosłup to stabilna struktura zbudowana do przenoszenia obciążeń. Mądry trening siłowy przynosi świetne efekty w pracy z osobami z dolegliwościami bólowymi pleców. Pozwala nie tylko wzmocnić ich ciało, ale też pokazać, że mogą robić coś więcej!

 • Podczas warsztatu przedstawione zostaną aktualne, zgodne z wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego oraz rekomendacjami w świetle Evidence Based Medicine (EBM) fizjoterapeutyczne metody postępowania przeciwobrzękowego (drenaż limfatyczny, kompresjoterapia) stosowane u osób z obrzękami limfatycznymi kończyn górnych i dolnych o różnej etiologii oraz sposoby diagnostyki i monitorowania sprawności układu chłonnego. Ponadto, podczas warsztatu zostaną omówione i zademonstrowane wyroby medyczne wykorzystywane w utrwaleniu efektów fizjoterapii przeciwobrzękowej, które zgodnie z nowymi przepisami mogą być zlecane przez fizjoterapeutów.

 • Mechaniczne Diagnozowanie i Terapii (MDT) wg McKenziego to powszechnie rozpoznawalna metoda na całym świecie, która w dzisiejszych czasach nie budzi już wątpliwości co do swojej wiarygodności w postępowaniu diagnostycznym i skuteczności w postepowaniu leczniczym. Jednym z atutów systemu diagnostycznego jest klasyfikacja wykorzystywana do określenia sposobu postępowania terapeutycznego. Dzięki rzetelnej diagnozie, terapeuta jest bezpieczny w pracy z pacjentem i jednocześnie uzyskuje szybkie i trwałe rezultaty lecznicze. Zwłaszcza w sporcie, gdzie czas odgrywa kluczową rolę, wiarygodny system diagnostyczno- terapeutyczny odgrywa kluczową rolę w przywracaniu zawodnika do pełnej sprawności. W trakcie warsztatów uczestnik zapozna się z systemem klasyfikacji wykorzystywanym w metodzie McKenziego i uzyska umiejętności różnicowania pomiędzy poszczególnymi zespołami klinicznymi. Zostaną przedstawione liczne przypadki kliniczne, a uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności w analizie badania podmiotowego i przedmiotowego. Ponadto uczestnicy nauczą się programować proces leczenia i wykorzystywać liczne sposoby postępowania, tak aby były zgodne z wyłonioną diagnozą.

 • Dzień 1 - 30.11.2022 r. (środa)

  Warsztaty popołudniowe

 • Od czego zacząć oglądanie pacjenta? Od stopy czy od tułowia? Czy można mieć dobry tułów stojąc na problematycznej stopie? Czy asymetria w tułowiu może mieć konsekwencje dla obciążania kończyn dolnych? Jak sprawdzić gdzie rozpoczął się problem? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w czasie tegorocznego warsztatu. Kompleks stopa-kolano-biodro stanowi fundament dla naszego ciała. Świadomość występowania zależności funkcjonalnych pomiędzy kończyną dolną, a tułowiem pozwoli nam na holistyczne spojrzenie na organizm ludzki, a co za tym idzie na bardziej precyzyjne poszukiwanie na przykład przyczyny bólu. Dzięki takiemu podejściu będziemy wytrwale szukać przyczyny, a nie tylko leczyć skutek- kontuzję. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa warsztat przede wszystkim praktyczny, który usystematyzuje i uzupełni dotychczasową wiedzę w omawianym zakresie. Skupimy się na przedstawieniu pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi, przechodząc przez obserwację i badanie, dochodząc konsekwentnie do prezentacji propozycji terapeutycznych.

 • Warsztat “Konflikt w gabinecie. Jak radzić sobie z roszczeniowością i agresywnością pacjentów i nie wypalić się zawodowo” jest tzw. interaktywnym szkoleniem miękkim (kompetencyjnym) z zakresu psychologicznych aspektów praktyki fizjoterapeutycznej. Jest skróconą, jednogodzinną wersją pełnego dwudniowego, autorskiego szkolenia z zakresu komunikacji i budowania relacji z pacjentem.

 • Istnieje wiele metod oceny sprawności narządu ruchu, które stosowane są u sportowców w celu określenia ich gotowości do podjęcia treningów po kontuzji. Jednak pomimo istnienia wielu metod i narzędzi nie ma jasnych kryteriów ich stosowania, a tym samym nie ma jasnych wytycznych co do interpretacji ich wyników w kontekście oszacowania wielkości i rozległości deficytów funkcjonalnych powstałych jako konsekwencja urazu i stosowanego leczenia. Często proces oceny powrotu do sportu (RTS) ogranicza się do diagnostyki ortopedycznej czy izolowanych testów badających odcinkowo uszkodzoną kończynę, a czasem uwzględnia również ogólne testy screeningowe wzorców ruchowych. Wszystkie te metody pomimo swoich zalet nie są w stanie wychwycić specyficznych dla danego typu urazu deficytów szczególnie uwidaczniających się w ruchu złożonym, typowym dla specyfiki dyscypliny sportu danego zawodnika. Podczas warsztatu zostanie przeprowadzony pokaz praktyczny wykorzystania sEMG (elektromiografii powierzchniowej) i TMG (tensomiografii) w ocenie powrotu do sportu zawodników po kontuzjach.

 • Ostre uszkodzenia łąkotkowe są powszechnie znane w praktyce fizjoterapeutycznej. Uszkodzenia degeneracyjne lub inaczej przewlekłe już mniej. Ich charakter jest nieoczywisty i niejednokrotnie mylony z innymi patologiami ortopedycznymi kolana. Umiejętność oceny klinicznej obecności uszkodzeń degeneracyjnych łąkotek otwiera drzwi do celowanej i skuteczniejszej terapii w ramach, której mamy do wykorzystania wiele technik manualnych. W ramach warsztatu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące topografii łąkotek (anatomia palpacyjna przedziału, przyśrodkowego i bocznego kolana). Zostanie przedstawiony profil kliniczny pacjenta z uszkodzeniem degeneracyjnym łąkotek oraz badanie przedmiotowe kolana wraz z interpretacją wyników w aspekcie różnicowania dolegliwości łąkotkowych. Uczestnicy zostaną także zapoznani z technikami mobilizacji rogów przednich oraz rogów tylnych łąkotki względem kości udowej i względem kości piszczelowej.

 • Podczas warsztatów dowiesz się jakie są aktualne możliwości leczenia skolioz w Polsce i na świecie, nauczysz się mierzyć kąt rotacji tułowia, a także poznasz w praktyce jak wyglądają ćwiczenia we wzorcach korekcyjnych dla skoliozy 1-łukowej i 2-łukowej. Przedyskutujemy również jakie aktywności sportowe są przeciwwskazane oraz kiedy wskazane jest leczenie gorsetowe.

 • W sposób praktyczny omówimy najczęstsze problemy i ograniczenia pacjentów po rekonstrukcji ACL. Wraz z uczestnikami warsztatu wykonamy pełną jednostkę treningową według zasad MTT od rozgrzewki, mobilizacji, ćwiczeń stabilizacyjnych/proprioreceptywnych i treningu siły wybranych grup mięśniowych. Uczestników prosimy o posiadanie stroju na zmianę, krótkich spodenek oraz koszulki, a także ręcznika.

 • Celem warsztatu jest poznanie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych ultrasonografii w fizjoterapii uroginekologicznej uwzględniając zaburzenia dolnych dróg moczowych oraz dysfunkcje powłok brzusznych. Zajęcia będą miały charakter praktyczny, oparte będą na pracy w czasie rzeczywistym z użyciem głowic linearnej i konweksowej.

 • Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego są bardzo istotnym elementem fizjoterapii oddechowej. W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną poszczególne techniki, które stosuje się u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi i obturacyjnymi. Prowadzące warsztat zaprezentują między innymi: mechaniczną insuflację- eksuflację (MIE- mechanical insufflation- exsufflation), technikę aktywnego cyklu oddechowego (ACTB- active cycle of breathing techniques), techniki podwyższonego ciśnienia wydechowego (PEP – positive expiratory pressure).

 • Prawidłowa praca stawu ramiennego i obręczy barkowej jest niezbędna do optymalnego funkcjonowania górnego kwadrantu. Badania naukowe pokazują, że około 60-65% populacji doświadcza epizodów bólowych stawu ramiennego. Większość tych dolegliwości stanowią zaburzenia pracy stożka rotatorów. Ogranicza to znacznie zdolność do pracy i do udziału w życiu społecznym czy też w uprawianiu różnych dyscyplin sportowych. W trakcie tego warsztatu będzie przedstawione rozumowanie kliniczne dotyczące zmian strategii synergii mięśniowych w stawie ramiennym i obręczy barkowej. Skuteczna diagnostyka i ocena kontroli motorycznej są podstawą do optymalnego zaprogramowania terapii. Warsztat jest praktycznym pokazem badania w celu postawienia diagnozy fizjoterapeutycznej, skorygowania błędów motorycznych i zaplanowanie terapii (pokazanie podstawowych ćwiczeń terapeutycznych).

 • Celem warsztatu jest zaznajomienie uczestników z rolą powięzi powierzchownej w powstawaniu obrzęków. Bogate unerwienie powięzi powierzchownej i jej rola podporowa dla systemu limfatycznego wpływa na stymulację zwojów przed i przykręgowych, powodując odruchowy wzrost napięcia systemu mięśniowo-powięziowego i stopniowe tworzenie dysfunkcji tego układu. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną sposoby oceny i leczenia tzw. kwadrantów dysfunkcyjnych powięzi powierzchownej, mające na celu zmniejszenie obrzęku i bólu w narządzie ruchu.

 • Odbudowa motoryczna kluczowych zdolności motorycznych jest istotna nie tylko dla osób uprawiających sport. Po urazie lub w przebiegu dysfunkcji przeciążeniowych poziom sprawności ruchowej jest obniżony. W trakcie postępowania fizjoterapeutycznego na wczesnym etapie można wdrażać trening ukierunkowany na odbudowę i poprawę kluczowych zdolności motorycznych. Podczas warsztatu przedstawione zostanie w jaki sposób stopniować ćwiczenia ukierunkowane na poprawę siły funkcjonalnej i stabilności kończyny dolnej. Ćwiczenia te znajdują zastosowanie zarówno u osób na niższym poziomie sprawności jak i możliwe są do wykorzystania u sportowców bardziej zaawansowanych. Progresje przedstawianych ćwiczeń wykorzystywane są w treningu profilaktyki urazów, odbudowywaniu sprawności po urazach w obrębie stawu skokowego, kolanowego, biodrowego. W formule warsztatów zaplanowany został czynny udział uczestników w zajęciach.

 • W trakcie warsztatów zostanie omówiony i zaprezentowany jeden z kluczowych aspektów terapii skolioz wg metody FITS – korekcja łuku pierwotnego poprzez wytworzenie kompensacji czynnościowej. Kompensacja czynnościowa polega na wywołaniu przeciwstawnego napięcia w tkankach miękkich powyżej i poniżej skrzywienia pierwotnego, bez wytwarzania dodatkowego łuku strukturalnego. Zostaną zaprezentowane techniki mięśniowo powięziowe oraz wzorce korekcyjne używane w poszczególnych etapach tworzenia kompensacji, a także pomiary kliniczne wykorzystywane w celu jej monitorowania.

 • Warsztat służący zaprezentowaniu nowo opracowanej polskiej wersji największej światowej bazy danych naukowych dla fizjoterapeutów Physiotherapy Evidence database, PEDro. PEDro jest wspierana przez narodowe organizacje zawodowe fizjoterapeutów z 39 krajów, obecnie także przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Oprócz wyszukiwarek dla terapeutów i dla pacjentów oraz indeksowania publikacji naukowych, PEDro zawiera liczne informacje edukacyjne i poglądowe o dużej wartości dla praktyków, m. in. skalę PEDro do oceny wiarygodności publikacji, opisy rodzajów badań naukowych, inne ułatwienia (np. pogrupowanie indeksowanych w PEDro prac według kilkunastu obszarów fizjoterapii), przewodniki jak oceniać użyteczność kliniczną interwencji, jak zadawać pytania kliniczne/ praktyczne i wiele innych opracowań). Baza danych PEDro promuje opieranie decyzji praktycznych na wytycznych, w drugiej kolejności na przeglądach systematycznych i innych rodzajach syntez badań i wreszcie na badaniach kontrolowanych. Mile widziany własny laptop/ tablet.

 • Dzień 2 - 3.12.2022 r. (sobota)

  Warsztaty poranne

 • Warsztaty pozwolą wczuć się w rolę pacjenta geriatrycznego. Podczas spotkania uczestnicy po założeniu symulatora odczuć starczych będą mogli wykonać podstawowe czynności dnia codziennego (np. picie, jedzenie, mycie zębów, chodzenie po schodach), co pozwoli poczuć „namacalnie” naturę starości. Doświadczenie umożliwi odczucie wybranych ograniczeń funkcjonalnych (sztywność i ograniczenia ruchomości w stawach) wraz z towarzyszącymi chorobami narządu wzroku (zaćma, jaskra).

 • Idiopatyczny chód na palcach (ITW) dotyczy zdrowych i typowo rozwijających się dzieci i charakteryzuje się utrzymującym się u dziecka powyżej 3-go roku życia wzorca chodu na palcach, przy jednoczesnym braku klinicznie rozpoznanych zaburzeń nerwowo- mięśniowych. ITW zawsze dotyczy obu kończyn dolnych. Celem niniejszego warsztatu - poza przybliżeniem stanu aktualnej wiedzy na temat Idiopatyczny chód na palcach (ITW) jest zaprezentowanie wymiernych efektów nieinwazyjnego leczenia dziecka z ciężką postacią ITW opartego o autorski program obejmujący jednorazowe założenie tzw. gipsów hamujących oraz elementy terapii neurorozwojowej (NDt) przeprowadzonego w Centrum Rehabilitacyjno Medycznym Neuromed w Katowicach.

 • Podczas warsztatu praktycznego uwaga skupiać się będzie wokół bezpiecznego i efektywnego przeprowadzenia zabiegu igłoterapii suchej. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi elementami technicznymi zabiegu igłoterapii suchej, a następnie będą mogli wykonać zabieg na sobie. Celem warsztatu jest przedstawienie uczestnikom podstawowych elementów praktyki igłoterapii suchej tak, aby procedury były przede wszystkim bezpieczne dla pacjenta, jak i terapeuty.

 • Stymulacja somatyczna i przedsionkowa we wczesnej rehabilitacji osób po udarze mózgu. Udar mózgowy jest tym nagłym czynnikiem który zmienia nagle dotychczasowe życie człowieka, prócz zaburzeń ruchowych chorzy ci mają problemy z poczuciem własnego ciała i jestestwa, są całkowicie zależni od osób trzecich i nieodłącznym w tej fazie jest praca z chorym na poziomie ciała. Praca z ciałem to praca z człowiekiem i duszą jednocześnie. Jak sprawić aby inicjacja spotkania naszych rąk była dla niego dobrym rozpoczęciem terapii, aby się nie bał i dostał tak pozytywne bodźce w inicjacji spotkania by poczuł się bezpiecznie, do tego służy praca na poziomie percepcji somatycznej. Innym poziomem jest stymulacja układu przedsionkowego, który wraz z czuciem kinestetycznym tworzy podstawę do ruchu.

 • Ocena pacjenta neonatologicznego i pediatrycznego z uwzględnieniem struktury i funkcji. Dlaczego nie tylko neurorozwój powinien być oceniony? Interwencja w różnych okresach życia noworodka, niemowlęcia, dziecka. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem fantomów.

 • 26 kości stopy tworzące niezwykle powiązane biomechanicznie sklepienie wsparte na trzech punktach pomiędzy którymi rozpięte są łuki. Stabilność tego skomplikowanego układu zależy zarówno od więzadeł jak i od krótkich i długim mięśni regionu podudzie/stopa. W czasie warsztatów będzie można się zapoznać ze standardowym badaniem regionu podudzie/stopa ze szczególnym uwzględnieniem biomechanicznego powiązania segmentów stopy. Należy podkreślić, że ze względu na złożoność anatomiczną badanie stopy jest zadaniem niezwykle trudnym technicznie. W oparciu o standardowe badanie zawierające tylko albo aż 17 (a właściwie 18) testów przedstawione zostaną najczęściej spotykane w praktyce obrazy kliniczne i właściwe dla nich postępowanie fizjoterapeutyczne.

 • Warsztaty będą dotyczyły zagadnień związanych z kontrolą posturalną. Uczestnik pogłębi wiedzę na temat antycypacyjnych posturalnych dostosowań i ich znaczenia dla funkcji kończyn górnych i dolnych. Prowadzący omówi układy ważne dla kontroli postawy i ruchu oraz pokaże sposoby ich stymulacji odwołując się do terapii osób z uszkodzeniami układu nerwowego.

 • Kręgosłup piersiowy w swoich oddziaływaniach sięga „bardzo daleko”. Zmiany w funkcjonowaniu w obrębie barku mają swoje źródło bardzo często w braku optymalnej fizjologii kręgosłupa piersiowego. Brak terapii rejonu narządu osiowego, niesie za sobą ryzyko niewystarczających efektów w leczeniu funkcji kończyny górnej. Podobne wpływy odcinka piersiowego, już bardziej bezpośrednie, można zauważyć w narządach wewnętrznych związanych z nim wyraźnie anatomicznie.

 • W ostatnich latach coraz więcej dzieci i młodzieży uprawia sport, a wraz ze wzrostem liczby młodych sportowców zwiększa się częstość występowania przeciążeń i urazów. Podczas warsztatu zaprezentowane będą zdjęcia/ filmy przedstawiające młodych sportowców uprawiających piłkę nożną, piłkę siatkową, tenis czy akrobatykę. Wspólnie z uczestnikami przeanalizowane zostaną wzorce ruchowe oraz potencjalne zagrożenia wynikające z uprawiania poszczególnych dyscyplin. Warsztat obejmie przykłady działań profilaktycznych i terapeutycznych, które mogą być wykorzystane przez fizjoterapeutów współpracujących z młodymi sportowcami.

 • Układ wisceralny to narządy wewnętrzne i otaczające je struktury łącznotkankowe oraz towarzyszące im zaopatrzenie krwionośne i nerwowe. Pierwotnie nazywano go układem wentralnym. Warsztat ma na celu przybliżenie nam tej wrażliwej struktury wraz z zachowaniem bezpiecznej pracy. Zrozumienie co jest szkieletem wisceralnym, jak poruszają się narządy, gdzie są powierzchnie ślizgowe, co to są struktury podporowe i wisceralne połączenia stawowe. Poznamy punkty referencyjne, testy bezpieczeństwa oraz jak enteryczny i autonomiczny układ nerwowy tym steruje.

 • Dzień 2 - 3.12.2022 r. (sobota)

  Warsztaty popołudniowe

 • W trakcie warsztatów dowiecie się Państwo jak wypracować algorytm radzenia sobie z bólami kręgosłupa lędźwiowego u swoich pacjentów. Postaram się pokazać jak patrzeć na skomplikowany i czasem trudny temat zawiłości mechanicznych kręgosłupa lędźwiowego poprzez pryzmat faz kontroli motorycznej. Ludowe porzekadło głosi: Jeśli naprawdę to rozumiesz - będziesz potrafił wyjaśnić to pięciolatkowi. Mam nadzieję, że po naszych warsztatach każdy pięciolatek w Waszym otoczeniu będzie posiadał wiedzę o leczeniu przez fizjoterapeutę kręgosłupa lędźwiowego

 • Tematem warsztatów będzie analiza różnych przypadków klinicznych prezentujących spoczynkowe i wysiłkowe EKG. Będziemy oceniać funkcjonalnie, planować i programować usprawnianie i treningi dla pacjentów z wynikami EKG prawidłowym i nieprawidłowym.

 • Praktyczny warsztat, podczas którego omówione zostaną metody wykonywania analizy chodu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Zostanie pokazane, jak badać parametry ilościowe takie jak prędkość i rytm chodu, długość kroku i cyklu chodu oraz parametry jakościowe takie jak wzorce chodu oraz najczęstsze zaburzenia w chodzie. Podczas warsztatów zostanie wykonana analiza chodu na jednym z uczestników warsztatu oraz zostaną omówione przypadki kliniczne chodu dziecka z MPD.

 • Praca z pacjentem po zabiegu operacyjnym stawu kolanowego to dla wielu fizjoterapeutów chleb powszedni. Zdarza się, że pacjenci po bardzo skomplikowanych zabiegach operacyjnych zaskakująco szybko wracają do sprawności, zaś po stosunkowo prostych, rutynowych procedurach w procesie fizjoterapii pojawia się mnóstwo problemów. Czy w związku z tym stosowanie protokołów postępowania fizjoterapeutycznego ma sens? W jaki sposób powinniśmy planować nasze działania w takich sytuacjach? Czy powinniśmy myśleć modelowo, czy może strategicznie? Na te i wiele innych pytań będzie można znaleźć odpowiedź podczas warsztatu. Zostaną na nim omówione konkretne przypadki kliniczne i zaproponowane zaproponowane zostaną praktyczne rozwiązania.

 • Podczas warsztatów przedstawione zostanie badanie funkcjonalne stawu barkowego oraz analiza zaburzeń wzorców ruchowych obręczy barkowej. Terapia zostanie zaplanowana zgodnie z postawioną hipotezą w oparciu o badanie ICF. W terapii zastosowane zostaną zróżnicowane zadania ruchowe w zmiennych pozycjach wyjściowych i zmiennych warunkach, by osiągnąć jak największy poziom aktywności u pacjenta. Usprawnianie kończyn górnej będzie oparte o stymulacje proprioceptorów z odpowiednio zastosowanymi chwytami. Poprawa biomechaniki stawu ramienno-łopatkowego będzie podstawą by przywrócić prawidłowy wzorzec ruchowy. Stymulacja struktur i funkcji ciała będzie odbywać się w trakcie wykonywania przez pacjenta zadania ukierunkowanego na cel.

 • Co jest ważne w pierwszym okresie po udarze mózgu? Jak prowadzić terapię z pacjentem, który sam nie potrafi utrzymać pozycji? Jak stymulować funkcje, które są ważne we wczesnej fazie po udarze mózgu? Odpowiedzi na te pytania, a także praktyczne rozwiązania poznasz w czasie mojego warsztatu.

 • Na warsztacie przedstawię podstawowe badanie segmentów szczytowych C 0-1-2 oraz skuteczne techniki mobilizacji stawów szczytowych. Wielką wagę przyłożę do precyzyjnego rozciągania mięśni podpotylicznych oraz do ćwiczeń auto mobilizacyjnych.

 • W ramach swoich warsztatów chciałabym pokazać, których pacjentów z tetraplegią można kwalifikować do przeszczepu ścięgna mięśnia piszczelowego przedniego celem wzmocnienia wyprostu w stawie łokciowym, a których do poprawy chwytu ręki, jakie jest konieczne zaopatrzenie ortopedyczne po zabiegu, w jakim czasie i w jaki sposób można zwiększać zakres ruchu i pracować nad siłą mięśniową, kiedy przywodzić ramię, kiedy jest możliwy podpór na kończynie operowanej. Jednocześnie pokażę, co pacjent zyskuje poddając się takim zabiegom i intensywnej rehabilitacji.

 • Pacjenci z objawami promieniującymi do kończyny dolnej często zgłaszają się do fizjoterapeuty. W trakcie pierwszej wizyty należy określić czy pacjent może zostać poddany fizjoterapii, czy powinien być odesłany do innego specjalisty. Niestety pytanie czy objawy są groźne czy nie pozostaje czasami niejasne. Na warsztacie omówione zostaną zasady diagnostyki, tak aby można było stwierdzić kiedy ból promieniujący do kończyny oznacza sytuację groźną dla pacjenta i trzeba odesłać go do innego specjalisty, a kiedy możemy bezpiecznie prowadzić fizjoterapię. Omówione i pokazane zostaną również techniki skuteczne w leczeniu takich problemów. Poruszone zostaną problemy określania prognozy leczenia oraz częstego pytania pacjentów - ile wizyt mi pomoże.

 • Celem warsztatu jest wykazanie, że zwiększanie prędkości chodu jest możliwe u wszystkich chorych. Prowadzący przedstawi techniki i aktywności ruchowe dostosowane zarówno do osób z dużym deficytem neurologicznym jak i dla tych, którzy funkcjonują na wysokim pułapie możliwości ruchowych. U chorych z głębokim niedowładem połowiczym (zaczynających chodzić) kluczem wydaje się być właściwe odtwarzanie funkcji tułowia jako "generatora przyspieszenia” w zakresie relatywnie małych prędkości. Kolejnym elementem jest wytwarzanie stałej prędkości chodu (na relatywnie małych prędkościach) dzięki płynności naprzemiennych ruchów bilateralnych. Następnym krokiem jest budowanie (stopniowanie trudności) hamowania ekscentrycznego przez niedowładną kończynę dolną z jednoczesną progresją dynamiki kończyny lepszej. Ostatnim krokiem będzie stopniowanie trudności w odtwarzaniu przyspieszenia gorszą kończyną dolną z wybiciem i odciążaniem włącznie. Warsztat ma ukazać w praktyce najważniejsze elementy mogące decydować o efektywnej i skutecznej kinezyterapii. Reedukacja chodu wymaga precyzji w pracy nad wszystkimi przejawami niedowładu to jest kinematyką, dynamiką, koordynacją pracy mięśni jak i intensywnej stymulacji na poziomie aktywności w warunkach poza szpitalem i przychodnią.