Program warsztatów podczas II Kongresu KIF

Zaktualizowany program warsztatów zostanie podany wkrótce.