Sesje otwarte - zostań wykładowcą

Fizjoterapeutów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych ze stopniem co najmniej doktora (uzyskanym 8 lat temu lub wcześniej), którzy zarejestrują się na II Kongres KIF, zachęcamy do zgłaszania streszczeń dotyczących interdyscyplinarności w fizjoterapii. Autorzy najlepszych streszczeń zostaną wykładowcami w części „Sesje otwarte” na Kongresie 14 czerwca.

Streszczenie pracy naukowej, powinno dotyczyć:

  • problematyki obejmującej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w fizjoterapii w oparciu o dane numeryczne lub kompleksowe, nadzorowane postępowanie fizjoterapeutyczne lub postępowania prowadzone przez innych specjalistów dla potrzeb planowania i monitowania kompleksowego leczenia;
  • krytycznej oceny różnych metod i modeli fizjoterapii klinicznej;
  • fizjoterapii refundowanej, komercyjnej i uzdrowiskowej;
  • powikłań w fizjoterapii, nowoczesnych technologii w rehabilitacji, czy zastosowania kontrolowanej sztucznej inteligencji w fizjoterapii klinicznej.

Streszczenie należy wysłać do 24 maja na adres mailowy: konkurs.kongres@kif.info.pl
Prace oceni Komitet Naukowy: https://kongres.kif.info.pl/komitet-naukowy/

Najlepsze prace zostaną przedstawione przez ich autorów podczas sesji otwartych we wskazanej przez Komitet Naukowy formie: wystąpienia ustnego lub prezentacji moderowanej e-poster.

Szczegóły i regulamin: POBIERZ

Wszystkie streszczenia zostaną opublikowane w:

  • Suplemencie II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów;
  • serwisie „Głos Fizjoterapeuty”;
  • e-booku dostępnym na stronie internetowej KIF.
STARTUJEMY ZA: