Komitet naukowy

Prezydent II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów – prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów:
dr Tomasz Dybek 

Wiceprezydenci II Kongresu – wiceprezesi Krajowej Rady Fizjoterapeutów:
dr Dominika Batycka-Stachnik
mgr Hanna Kowalewska
dr n. o zdr. Rafał Trąbka

Komitet Naukowy:
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. n. med i n. o zdr. dr hab. Andrzej Czamara

Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska

Członkowie Komitetu Naukowego:
dr hab. n. med. Piotr Alster
dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. AWF Wrocław
dr Renata Archacka
dr Dominika Batycka-Stachnik
dr hab. Anna Brzęk, prof. SUM Katowice
dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, prof. AWF Warszawa
dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa, prof. SUM
prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła
dr Tomasz Dybek
prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
dr hab. n. o zdr. Ewa Gajewska
prof. dr hab. n. med. Magdalena Grzybowska
prof. dr hab. n. med. Olga Haus
dr Pablo Hererro Gallego, prof. US (ES)
dr n. med. Marta Jokiel
dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. AWF Wrocław
dr hab. n. o zdr. Joanna Kostka, prof. UMŁ
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
mgr Hanna Kowalewska
prof. dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
dr hab. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
prof. Kornelia Kulig (USA)
prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska
prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. Paweł Linek
prof.dr hab. n. med. Przemysław Lubiatowski
dr Jakub Marchewka
dr hab. Jolanta Marszałek, prof. AWF Warszawa
prof. dr hab. n. med. Paweł Matusik
dr Marc Michielsen (ES)
dr hab. Mariusz Migała, prof. PO
dr hab. Elżbieta Mirek, prof. AWF Kraków
prof. n. med i n. o zdr. dr hab. Bartosz Molik
prof. n. o zdr. dr hab. Roman Nowobilski
dr hab. Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, prof AWF Kraków
dr hab. n. med. Tomasz Piontek
dr Agnieszka Piwoda
dr hab. Maciej Płaszewski, prof. AWF Warszawa
dr Jan Pool (NL)
dr hab. n. med. Kuba Ptaszkowski, prof. UMW
dr Jayanti Rai (GB)
dr Dorota Ratuszek-Sadowska
dr Renata Rautszko
prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura
dr Anna Rutkowska
dr hab. Sebastian Rutkowski, prof. PO
dr Bartosz Rutowicz
mgr Ewa Rybicka
dr hab. n. med. Bogusław Sadlik, prof. WSF
dr n. med. Aleksandra Sędziak
prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. Anna Skrzek
dr hab. Edyta Smolis-Bąk, prof. AWF Warszawa
prof. dr hab. n. med Dorota Sobczyk
prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
dr n. med. dr hab. Jan Szczegielniak, prof. PO
prof. dr hab. n. med. i n. o kf. Zbigniew Śliwiński
prof. dr hab. Jakub Taradaj
dr n. o zdr. Rafał Trąbka
dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski, prof. WSF
mgr Karol Wojciechowski
dr hab. Tomasz Wolny, prof. AWF

STARTUJEMY ZA: