Komitet naukowy II Kongresu KIF

 

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Zastępcy:

prof. dr hab. Jakub Taradaj
prof. dr hab. Roman Nowobilski
dr Zbigniew Wroński

Członkowie:

prof. dr hab. Dariusz Czaprowski
prof. dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska
prof. dr hab. Bartosz Molik
prof. dr hab. Jan Szczegielniak
prof. dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak
prof. dr hab. Marek Woźniewski
dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa
dr hab. Ewa Gajewska
dr hab. Monika Grygorowicz
dr hab. Tomasz Halski
dr hab. Andrzej Myśliwiec
dr hab. Andrzej Szopa
dr Grzegorz Biliński
dr Bartłomiej Burzyński
dr Katarzyna Gierat-Haponiuk
dr Mariusz Janusz
dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
dr Anna Krawczyńska
dr Roman Olejniczak
dr Jakub Pawłowski
dr Anna Pyszora
dr Marta Podhorecka
dr Natalia Rogaczewska
dr Renata Skalska-Izdebska
dr Agnieszka Stępień
dr Dalia Woźnica
dr Katarzyna Zajkiewicz