Przewodniczący:

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk (IPiN, AWF Warszawa)

Zastępcy:

prof. dr hab. Jakub Taradaj (AWF Katowice)
prof. dr hab. Roman Nowobilski (UJ Kraków)
dr Zbigniew Wroński (WUM)

Członkowie:

prof. dr hab. Marek Woźniewski (AWF Wrocław)
dr hab. Bartosz Molik (AWF Warszawa)
dr hab. Dariusz Czaprowski (OSW Olsztyn)
dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska (UM Poznań)
dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska (UMK Bydgoszcz)
dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak (AWF Warszawa)
dr Anna Pyszora (Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu)
dr Marta Podhorecka (Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu)
dr Bartłomiej Burzyński (SUM Katowice)