Praktyka, teoria, wiedza z wielu dziedzin, warsztaty, wykłady, znakomici eksperci z Polski i zagranicy, przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń, największe wydarzenie dla fizjoterapeutów i medyków – to tylko część powodów, dla których warto zarezerwować w kalendarzu termin 12-15 czerwca. Na Kongres KIF organizowany w Krakowie, pod hasłem „Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji”, zapraszają prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek i przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Andrzej Czamara.

Celem Kongresu jest przedstawienie roli fizjoterapii w kompleksowym leczeniu w ramach interdyscyplinarnych zespołów medycznych. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutek i fizjoterapeutów, ale do udziału zapraszamy innych medyków, specjalistów m.in. w dziedzinie chorób wewnętrznych, neurologii, kardiologii, pediatrii, geriatrii, ortopedii i traumatologii, onkologii, medycyny sportowej, rehabilitacji medycznej. Do uczestnictwa zachęcamy również pielęgniarki, pracowników socjalnych, psychologów, logopedów i innych specjalistów, którzy na różnych etapach biorą udział w interdyscyplinarnym leczeniu pacjentów. 
Planujemy sesje, w tym wykłady eksperckie, warsztaty, panele dyskusyjne w taki sposób, aby miały charakter ściśle praktyczny, interdyscyplinarny i były udokumentowane w oparciu o krytyczne dowody (EBF).  

Główne zagadnienia: 

   

   • Zapobieganie, diagnostyka i fizjoterapia w kompleksowym interdyscyplinarnym leczeniu: obrażeń i chorób narządu ruchu, kolejno w pediatrii, geriatrii, pulmonologii, onkologii, neurologii i neurochirurgii oraz w kardiologii i kardiochirurgii, ginekologii, a także w medycynie sportowej, sportu osób z niepełnosprawnościami i innych dziedzinach klinicznych. 

   • Próby standaryzacji postępowania diagnostycznego lekarskiego i fizjoterapeutycznego lub/ i innych specjalistów dla potrzeb planowania i monitowania kompleksowego leczenia. 

   • Zastosowanie różnych metod i modeli fizjoterapii klinicznej. 

   • Problemy fizjoterapii refundowanej, komercyjnej i uzdrowiskowej. 

   • Wyzwania i koncepcje kształcenia przed i po dyplomie a planowane rozszerzanie kompetencji fizjoterapeutów. 

   • Koncepcja KIF i wyzwania prawne dotycząca pomocy technikom i licencjatom w podniesieniu ich poziomu wykształcenia i kompetencji. 

   • Nowe technologie w rehabilitacji. 

   • Sesje studenckie, doktorantów, fizjoterapeutów w trakcie specjalizacji. 

  Obecne wyzwania zgłaszane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz duży niedobór różnych profesjonalistów medycznych skłaniają różne kraje do rozszerzania kompetencji między innymi dla fizjoterapeutów, a to wymaga dalszego rozwoju ich kształcenia przed i po dyplomie. Istnieje nie tylko potrzeba rozwoju specjalistycznego każdego fizjoterapeuty, ale co równie ważne umiejętności i kompetencji w kontekście pracy w interdyscyplinarnym zespole medycznym. Ideę tę oddaje hasło i generalnie cały program naszego kongresu – podsumował prof. Andrzej Czamara.  

   
  STARTUJEMY ZA: