Komitet organizacyjny

Hanna Galec
Małgorzata Barton
Renata Jeziółkowska

Agnieszka Gontarczyk
Agata Słowik
Grzegorz Okoniewski

Współpraca organizacyjna
Agnieszka Bogdańska
Barbara Daniec
Anna Królak
Aleksander Sobczyk
Agnieszka Postek

STARTUJEMY ZA: