II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Relacja z II Kongresu KIF

1700 osób wzięło udział w II Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który odbył się 12-15 czerwca w Centrum Kongresowym ICE
w Krakowie. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliło się ponad 100 wykładowców z Polski i zagranicy. Było to największe wydarzenie
w Polsce w zakresie rehabilitacji skierowane do fizjoterapeutów i innych medyków. Cel konferencji to m.in. przedstawienie roli fizjoterapii
w kompleksowym leczeniu w ramach interdyscyplinarnych zespołów medycznych.