Organizator

Kontakt

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa

Aleksander Sobczyk, tel. 519 096 939
e-mail: kongres@kif.info.pl

Koordynator logistyczny

Business Service Galop

ul. Ordona 7 lok. XIV
40-164 Katowice

tel. 500 216 254
e-mail: kif@kongresy.com.pl