I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów

„Fizjoterapia 2.0. Przekraczając próg nowych wyzwań”

To było prawdziwie wydarzenie bez precedensu. 24 listopada 2018 roku w budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbył I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów pod nazwą „Fizjoterapia 2.0. Przekraczając próg nowych wyzwań”. Na kongres przyjechało prawie 1200 fizjoterapeutów z całej Polski, by wysłuchać wykładów i wziąć udział w przewidzianych programem sesjach warsztatowych.


Kongres oficjalnie został otwarty przemówieniami przedstawicieli marszałka sejmu, marszałka senatu, ministra zdrowia oraz rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dziekana II Wydziału lekarskiego WUM. Po tych wystąpieniach wykład otwierający wygłosił prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk, który omówił doniosłą rolę fizjoterapii we współczesnej medycynie.

Kongres, poza wniesioną przez siebie wartością naukową, był również doskonałą okazją do spotkania się fizjoterapeutów z całej Polski i zagranicy oraz do wymiany doświadczeń i poglądów.

Pełna relacja z I Kongresu KIF