II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów będzie największym wydarzeniem w historii polskiej fizjoterapii – zaplanowaliśmy blisko 40 sesji tematycznych z różnych obszarów. Wystąpienie na II Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów daje możliwość zaprezentowania najnowszych badań naukowychwyników badań własnych oraz przedstawienia tematów z obszaru własnej działalności fizjoterapeutycznej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w II Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Zależy nam, aby wystąpienia koncentrowały się na zagadnieniach aktualnych i nowatorskich. Aktywne uczestnictwo w konferencji ma formę 15 minutowego wykładu.

W celu zgłoszenia swojego wystąpienia prosimy o przesłanie drogą mailową pliku Word/ PDF zawierającego:

proponowany temat (lub tematy) wystąpienia,
streszczenie/ opis planowanego wystąpienia,
notatkę o sobie oraz dane do kontaktu (numer telefonu oraz adres mailowy),
zachęcamy także do podawania informacji o miejscu pracy, szczególnie jeśli są to instytuty badawcze oraz placówki naukowe.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do pani Anety Markiewicz na adres mailowy: [email protected].
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komitet Naukowy II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Zgłoszenia wystąpień przyjmowane będą do 15 grudnia 2019 roku.