patronat (1)

Komitet organizacyjny

  • Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk – Przewodniczący, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego d/s Oddziału Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Dr Zbigniew Wroński – Zastępca Przewodniczącego, Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Łukasz Dobrakowski
  • Artur Koper
  • Angelika Nowak
  • Agnieszka Pawlak
  • Małgorzata Starzycka