patronat (1)

Komitet naukowy

 • Dr hab. n. med. Maciej KrawczykPrzewodniczący, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Dr Zbigniew WrońskiZastępca Przewodniczącego, Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
 • Dr hab. Dariusz Czaprowski, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Centrum Postawy Ciała w Olsztynie, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa, Śląski Uniwersytet Medyczny, Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów
 • Dr n. med. Katarzyna Gierat–Haponiuk, Gdański Uniwersytet Medyczny, Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów
 • Dr hab. Magdalena Hagner–Derengowska, Bydgoska Szkoła Wyższa, Członek Komisji Nauki Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 • Dr Tomasz Halski, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów
 • Dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr n. med. Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów
 • Dr hab. Bartosz Molik, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
 • Dr hab. Roman Nowobilski, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 • Dr n. med. Marta Podhorecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów
 • Dr hab. Edyta Smolis-Bąk, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Dr Agnieszka Stępień, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie